• Ga naar projecten
  • Kies het project dat je een plaats wil geven
  • Geef het gewenste nummer voor de gewenste plaats in.
  • Standaard staat een project op 0 en alle nummers daarboven worden gerangschikt.
  • De volgorde telt af. Dus telkens je een hoger nummer dan het laatst ingegeven nummer invoert, komt dat er voor te staan.

 

Yves Velter

Pin It on Pinterest